Poređenje proizvoda ( od 3 )

Za sve proizvode kupljene kod nas imate garanciju kvaliteta i pokriveni ste zakonskim odredbama o zaštiti potrošača. Za svaki artikal je naznačeno trajanje garantnog roka.

Sve kvarove ili probleme rešavamo u najkraćem mogućem roku u saradnji sa ovlašćenim servisima. Naši kupci imaju prioritet u rešavanju nastalih tehničkih problema.