Poređenje proizvoda ( od 3 )

Phottix soft difuzer za blic


Jednostavan difuzer za eksterne bliceve,koji nezauzima mnogo prostora u foto torbi a u praksi je veoma koristan kako pri fotografisanju sa direktnim blicem tako i pri odbijanja svetla blica od plafon. Univerzalnog je dizajna i lako se montira na bilo koji blic uz pomoć rastezljivog steznika sa gumom. Unutra imamo srebrnu difuznu stranu koja služi da pri odbijanju svetla blica od plafon dio svetla bude usmeren i ka napred:


Na sledećim jednostavnim primerima ćemo ilustrovati razliku između svetla sa blica bez difuzora i sa difuzorom,kako pri fotografisanju sa direktnim tako i pri odbijanju svetla od plafon:(za test korišćen blic Nikon SB600)

Fotografija sa direktnim blicem bez difuzora na kojoj uočavamo oštro svetlo i delimičnu desaturaciju zbog refleksije svetla direktnog blica:


Fotografija sa Phottix difuzerom - direkt blic:


Pri odbijanju svetla blica od plafon dolazi do pojave jakih senki ispod očiju i brade modela:


Zahvaljujući Phottix difuzeru deo svetla možemo da usmerimo prema napred i ublažimo senke:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović