Poređenje proizvoda ( od 3 )

Cokin P121M Gradual Neutral Grey G2-Medium (ND4)


Izuzetno koristan neutral density gradual filter za landscape fotografiju. Sledi primeri efekta njegove primene:

- kontrasta scena znatne razlike u osvetljenosti gornjeg i donjeg dela fotografije,fotografisana bez filtra:


- histogram sa prethodne fotografije na kojem vidimo slab intenzitet srednjih tonova:


- ista scena fotografisana sa filtrom P121M Gradual Neutral Grey G2-Medium (ND4),zahvaljujući kojem smanjujemo razliku u osvetljenjosti između svetlih i tamnih partija:


- histogram na kojem vidimo promenu u srednjim tonovima čime je balans tonova na fotografiji značajno poboljšan i samim time ima više materijala za naknadnu obradu fotografije:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović