Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico ND 8 filter


ND filter je praktično neophodan deo opreme za HDSLR video snimatelje. Takođe veoma je koristan i fotografima u situacijama kada fotografišemo za blicem po jakom suncu - u tim situacijama ograničavajući faktor je brzina sinhronizacije sa blicem što često prouzrokuje činjenicu da moramo fotografisati na malim blendama f/11 i manje. Korištenjem ND filtra smanjujemo količinu svetlosti koji dopire do senzora i samim time možemo koristiti veće otvore blende i time dobiti kreativne mogućnosti koje nam dozvoljava manja dubinska oštrina na fotografijama.

Za video snimatelje ND filter je od velikom značaja pri snimanju na dnevnom svetlu. Osnovni razlog leži u činjenici da najčešće snimamo sa ekspozicijom od 1/30s da bismo postigli tzv. "filmski izgled" na snimku. Sa tako postavljenom ekspozicijom na sunčanom danu imamo problem da ne možemo da pravilno podesimo ekspoziciju jer najčešće ni osteljivost od iso 100 i blenda F/22 nisu dovoljni a da snimak ne bude preeksponiran. Jedino rešenje je korišćenje ND filtra.

Uz filter dobijamo plastičnu kutijicu a izrada samo filtera je kvalitetna, staklo čvrsto leži u prstenu:


Sledi primer video snimka kojim ćemo demonstrirati primenu filtera u praksi:

Prvi klip je snimljen bez filtera sa podešavanjem 1/30s,iso100,F/22 i kao što vidimo snimak je dalje preeskponiran, dakle ne možemo dovoljno da smanjimo koločinu svetlosti koja dopire do senzora. Da bismo to uspeli moramo koristiti ND filter. Drugi klip u nizu je načinjen uz pomoć ND filtra i ekpozicijom 1/30s, iso100, F/8 dakle 3 blende razlike. S obzirom da je snimak bez filtera preeksponiran možemo zaključiti da je razlika u količini propuštenog svetla oko 4 blende što nam i govori oznaka ND8 u nazivu filtra. Korišćenjem ND smo dobili mogućnost da imamo pravilno eksponiran snimak a pri tome i smanjili mogućnost da se na nebu pojave tačke prašine sa senzora.

Visico ND filter ne dovodi do pojačanog vinjetiranja kao ni do promene koloriteta na fotografijama. Takođe tokom testa nismo primetili ni povećanu pojavu "flare-a" na snimcima.


test uradio: Mladen Mitrinović

Video gallery