Poređenje proizvoda ( od 3 )

VISICO RP-026 zilberica zlatno/srebrna

Zilberica dimenzija 180x90cm. Pored dvostranog reflektujućeg platna sive i zlatne boje,dobijamo nosač i četiri šipke koje nam služe da montiramo zilbericu na stativ za rasvetu uz pomoć nosača blica i kišobrana. Zahvaljujući svojim dimenzijama ova zilberica je idealna za razbijanje senki na većem delu figure modela.

Slede primeri iz kojih ćemo videti efekat zilberice:

Beli kišobran sa leve strane modela kao glavno svetlo i reflektor za bojenje pozadine sa crvenim filterom kao svetlo za pozadinu:Isti setup ali sa RP-026 zilbericom sa desne strane modela:Još jedan primer sa istim setup-om svetla ali malom krupniji kadar:

Bez zilberice:Sa zilbericom:Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović