Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico nosač muslinskih pozadina maksimalne širine 3m. Maksimalna visina nosača je 292cm,a minimalna 85cm. Izrada je veoma kvalitetna, tativi imaju vazdušni amortizer koji omogućava lagano spuštanje stativa bez opasnosti od naglog pada. Teleskopska šipka je širine od 162cm do 3m. Minimalna visina nosača pozadine je 86cm (koliko iznosi i dužina sklopljenih stativa) a maksimalna 292cm sa potpuno raširenim nogarama stativa što predstavlja najstabilniji položaj. Ako nogare uspravimo moguće je podići pozadinu do 310cm.Teleskopsku šipku montiram na šigot koji se nalayi na vrhovima stativa i stegnemo navojem sa gornje strane:Stativi su četrovorodelni sa kao što smo već spomenuli odličnim vazdušnim amortizerima. Pri spustanju stativa samo otpustimo navoj i pustimo da se stativ sam spusti,u slučaju nepotrebne primene sile može doći do krivljenja stativa.Položaj nogara stativa učvršćavamo navojem:Montiran nosač pozadine:Sa sivom muslinskom Visico pozadinom:Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović