Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico VT-150

Visico VT-150 je najslabija glava iz VT serije portabl studijskih blic glava. Dimenzijama,dizajnom i kvalitetom izrade potpuno je jednaka ostalim blic glavama iz ove serije. Bajonet je standardan Bowens kao i na svim ostalim Visico blic glavama pa shodno

Dakle dizajn je prepoznatljiv za Visico, izrada je od veoma kvalitetne plastike sa preciznim i čvrstim spojevima. Glave su lagane i shodno tome lako prenosive na lokacije za fotografisanje. Nedostaje im ventilator za hlađenje, ali zbog specifičnih modeling lampi snage 75W koje veoma malo greju ventilatori nisu potrebni, pa shodno tome to nije nedostatak:

Na kontrolnom panelu imamo sledeće komande, s desna na levo redom:

 • test dugme
 • uključivanje/isključivanje zvučnog signala spremnosti za okidanje
 • uključivanje/isključivanje foto ćelije
 • uključivanje/isključivanje modeling lampe
 • strelice za podešavanje snage blic glave

Sa gornje strane uočavamo foto ćeliju:Sa donje strane blic glave su prekidač za uključivanje i konektora kabla za napajanje kao i za sync kabl / risiver radio okidača:

Nosač za stativ, navoj za podešavanje nagiba su čvrsti ali moramo istaći da je njihov promer manji nego kod ostalih serija i da se zbog toga VT serija teže nosi sa većim i težim softboksevima. Preporuka je da se ne koriste veći difuzeri od recimo softboksa 60x90cm ili oktaboksa prečnika 100cm.Blic lampa je izvučena neznatno ispred difuzera što pospešuje raspršivanje svetla u recimo softboksu:Prelazimo na proveru karakteristika svetla:

 • Izlazna snaga: 300Ws
 • Vodeći broj blic glave : 60Gn (za osetljivost iso100 , udaljenost 2m, 1/60s)
 • Halogena modeling lampa: 75W
 • Vreme punjenja: 0.8~2.0s
 • Vreme trajanja bljeska: 1/2400s (t=0.5s)
 • Radni napon: 110V~220V
 • Temperatura svetla: 5600K +/- 200K
 • Preciznost bljeska: +/- 0.02EV
 • Dimenzije: 20x12x12 cm
 • Težina: 1.1 kg

Načini na koje možemo okidati blic glave serije VT su uz pomoć:

 • foto ćelije
 • radio okidača
 • sync kabla
 • test dugmeta

Snagu podešavamo uz pomoć tastera sa strelicama i možemo je podešavati između vrednosti 1.0 i 6.0 u koracima od 0.1, razlika između celobrojnih vrednosti je tačno jedna blenda:

snaga na displeju ekvivalent
   
6.0 1/1
5.0 1/2
4.0 1/4
3.0 1/8
2.0 1/16
1.0 1/32


Snagu modeling lampe nije moguće podešavati.

Sve blic glave iz VT serije imaju samopražnjenje tako da nakon smanjenja snage nije potrebno ručnopražnjenje pritiskom test dugmeta,vec glava sama isprazni kondenzatore i odmah je spremna za novo okidanje manjom snagom od prethodne.

Za proveru karakteristika svetla kao i uvek korsitimo 18% sivi karton i svetlomer Seconic L-358.

Specifikovana temperatura svelta se kreće u granicama od 5600K +/- 200K. Na testu je ta karakteristika potrđena uz neznatno odstupanje na većim snagama što ne predstavlja nikakav problem u praksi.Na 10 snimaka pri snazi blic glave od 1/4 temperatura svetla je potpuno jednaka čime je još jednom potvrđena vrhunska konzistentnost svetla Visico blic glava:Pošto smo primetili da određeni broj kupaca nije najsigurniji u to šta predstavlja brzina sinhronizacije a šta brzina bljeska (vreme trajanja bljeska) pre testiranja pokušaćemo to da objasnimo na jednostavan način:

Sinhronizacija se odnosi na vreme potrebno da pobudimo blic glavu i da ekspozicija bude takva da na slici nemamo crni trag od zatvarača fotoaparata. Zavisi od načina na koji okidamo blic glave - uz pomoć sync kabla, uz pomoć blica ili radio trigera. Takođe treba imati na umu ako koristimo radio trigere da ne rade svi modeli okidača jednako brzo. Takođe moguća je i situacija u kojoj imamo jedan risiver i postavimo ga u jednu blic glavu, a u postavci svetla imamo jos jednu ili više blic glava. U tom slučaju sve glave u kojima nemamo risiver reaguju preko sopstvene foto ćelije na bljesak sa glave koja poseduje radio triger i tu dolazi do dodatnog kasnjenja koje povećava vreme sinhronizacije.

Vreme trajanja bljeskase odnosi na vreme koliko traje bljesak blic glave od momenta pobude do kraja bljeska i igra bitnu ulogu kod zamrzavanja pokretnih elemenata u kadru, gde je bitno da vreme trajanja bljeska (tokom kojeg je element osvetljen) bude što kraće.

Sinhronizacija je jednaka onoj kod ostalih blic glava i sa Phottix Stratto II radio okidačima iznosi 1/200s. Prepuručujemo da pogledate test sinhronizacije u okviru testa VT400 KOMPLETA rezultati su identični i sa VT300 blic glavama.

Sledi video primer koji će nam demonstrirati vremen punjenja VT300 blic glave pri različitim snagama:

Zaključak:

Dakle dizajn je prepoznatljiv za Visico, izrada je od veoma kvalitetne plastike sa preciznim i čvrstim spojevima. Glave su lagane i shodno tome lako prenosive na lokacije za fotografisanje. Nedostaje im ventilator za hlađenje, ali zbog specifičnih modeling lampi snage 75W koje veoma malo greju ventilatori nisu potrebni, pa shodno tome to nije nedostatak:

Test uradio: Mladen Mitrinović

Video gallery